هشتمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی

برگزار کنندگان همایش

هشتمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی همایش 8

محورهای عمومی همایش

همه پژوهش های مربوط به حوزه زبان و ادبیات فارسی

 

محورهای ویژه همایش:

پیوندهای مهم همایش

تاریخ های مهم

مهلت ارسال اصل مقاله :

15 آبان 1394

اعلام نتایج داوری

30 آذر 1394

زمان برگزاری همایش :   

28-29 بهمن1394

زمان برگزاری کارگاه ها : 

28-29 بهمن1394

سرکار خانم عطوفی

فرم ورود اعضاء انجمن