مجمع عمومی سالیانه انجمن علمی زبان وادبیات فارسی مورخ 18/12/89(دوره چهارم)

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه محل خدمت

سمت در انجمن

تصویر

1

دکتر غلامحسین غلامحسین زاده

دانشگاه تربیت مدرس

رئیس انجمن

 

2

دکتر محمد دانشگر 

دانشگاه امام حسین (ع)

نائب رئیس

 

3

دکتر حسن ذوالفقاری  

دانشگاه تربیت مدرس

خزانه دار

 

4

دکتر ابوالقاسم رادفر 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

عضو

 

5

دکتر قدرت اله طاهری

دانشگاه شهید بهشتی

عضو

 

6

دکتر حسین هاجری

سازمان سمت

عضو

 

7

دکتر بهادر باقری   

دانشگاه خوارزمی

عضو

 

8

دکتر حکیمه دویران

دانشگاه خوارزمی

عضو علی البدل

 

9

دکتر حسین فقهی 

دانشگاه الزهرا(س)

عضو علی البدل

 

10

دکتر مهین پناهی

دانشگاه الزهرا(س)

بازرس

 

11

دکتر منوچهر اکبری

                         دانشگاه تهران                                

بازرس

 

12

دکتر منظر سلطانی

دانشگاه خوارزمی

بازرس علی البدل

 

13

دکتر سیدرضا مصطفوی

دانشگاه علامه طباطبایی

بازرس علی البدل

 

 

سرکار خانم عطوفی

فرم ورود اعضاء انجمن