اخبار انجمن

درگذشت شاعر فرهیخته امیر هوشنگ ابتهاج(سایه) را تسلیت می گوییم

درگذشت شاعر فرهیخته امیر هوشنگ ابتهاج(سایه) را تسلیت می گوییم

مردن عاشق نمی میراندش

در چراغی تازه می‌گیراندش

 سرنوشت اوست این خود سوختن

 شعله گرداندن چراغ افروختن

 «سایه» در نور کمال خویش محو شد،  و تن از همسفری با روح لطیفش بازماند. هوشنگ ابتهاج شاعری متفکر و موسیقیدانی متبحر بود که زبان و بیانش از ادراکی عمیق، و احساسی دقیق مایه می‌گرفت؛  و شعرش شهد گلهای سنّت و تجدد را درهم می‌آمیخت.  او خوب می‌فهمید و خوب می‌فهماند و به قول خودش صادقانه سخن می‌گفت.  رود خروشانی بود که جوش و خروش خویش را فرو خورده و به آرامش رسیده بود.  مطابق معمول جای خالی‌اش اکنون نمودار شده که از میان ما رفته است. نبودش را به همه استادان، دانشجویان و کلیه اهل هنر و خانواده محترم ایشان تسلیت می‌گوییم. به امید آن که راهش پررهرو باشد؛ اگرچه:

 عمر بسیار بباید پدر پیر فلک را

 تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید

 انجمن علمی [استادان] زبان و ادبیات فارسی

سرکار خانم عطوفی

فرم ورود اعضاء انجمن