اخبار انجمن

خسرو خوبان موسیقی و آواز ایرانی، به ملکوت اعلی پرکشید

یار اگر ننشست با ما، نیست جای اعتراض            پادشاهی کامران بود، از گدایان عار داشت 

خسرو خوبان موسیقی و آواز ایرانی، به ملکوت اعلی پرکشید؛ و شهبازی بی انباز، ازجان و پیکرغزل پارسی به پرواز در آمد؛ و سینه اهل شعر و ادب و موسیقی ایرانی را مالامال از دردی کرد که برایش مرهمینیست. آنجا که عقل، از تدبیر باز می ماند، شعر و موسیقی و آواز، به میدان می آیند و همچون باران بهاری بر روح و روان اهل دل ، شور و نشاط می بارند. استاد محمدرضا شجریان و صدای روح نواز او سالهای سال بی وقفه به مردم ایران آرامش بخشید و در شادیها و غمها با آنان شریک شد و در کاهش تنشهای عصبی و روانی جامعه، نقشی بیبدیل ایفا کرد. همچنین در معرفی و انتشار شعر و ادب فارسی، و موسیقی و فرهنگ ایرانی در ایران و خارج از ایران نیز افتخار آفرید. حضور استاد شجریان درزندگی مردم ایران و سایرفارسی زبانان به حدی بود که اکنون کمتر کسی را می توان یافت که خواسته یا ناخواسته صدای او را نشنیده باشد  یا از لذت شنیدن آوای مناجات زیبای ربنای او، لحظاتی روحش به پرواز در نیامده باشد . انجمن علمی ]استادان[ زبان و ادبیات فارسی ایران، این ضایعه بزرگ را به عموم مردم ایران، به ویژه به اهل شعر و ادب و هنر و موسیقی، و خانواده محترم ایشان و فرزندان هنرمند و گرامیشان تسلیت عرض می کند و ازدرگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و علو درجات می طلبد.راهش پر رهرو باد.


                                                                                                                                     انجمن ]استادان[ زبان و ادبیات فارسی

سرکار خانم عطوفی

فرم ورود اعضاء انجمن