اخبار انجمن

درگذشت استاد دانشمند دکتر سید محمد اکرم اکرام شاه استاد پیشکسوت و برجسته زبان و ادبیات فارسی کشور پاکستان را به جامعه علمی و ادبی حوزه زبان و ادبیات فارسی تسلیت می گوییم

درگذشت استاد دانشمند دکتر سید محمد اکرم اکرام شاه استاد پیشکسوت و برجسته زبان و ادبیات فارسی کشور پاکستان را به جامعه علمی و ادبی حوزه زبان و ادبیات فارسی تسلیت می گوییم

انا لله و انا الیه راجعون
درگذشت استاد دانشمند دکتر سید محمد اکرم اکرام شاه استاد پیشکسوت و برجسته زبان و ادبیات فارسی کشور پاکستان را به جامعه علمی و ادبی حوزه زبان و ادبیات فارسی ، بخصوص به استادان و دانشجویان پاکستانی و اعضای هیات علمی دانشگاه پنجاب لاهور و فرزند برومند ایشان جناب آقای دکتر سید محمد فرید و سایر اعضای خانواده محترم ایشان صمیمانه تسلیت عرض می کنیم . انجمن علمی استادان زبان و ادبیات فارسی ضمن سپاسگزاری از یک عمر خدمات صادقانه دکتر اکرم شاه در آموزش و گسترش زبان و ادبیات فارسی، امیدواراست شاگردان پر توان ایشان راه استاد را با قوت ادامه دهند و جای خالی ایشان را پر کنند. خداوند متعال روح پر فتوح استاد را در بهشت برین جای دهد و از رحمت و مغفرت گسترده خویش برخوردار سازد.
غلامحسین غلامحسین زاده
رئیس انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی

سرکار خانم عطوفی

فرم ورود اعضاء انجمن