اخبار انجمن

با همکاری انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی دوازدهمین همایش بین المللی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی (پدر نثر فارسی) برگزار می شود

با همکاری انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی دوازدهمین همایش بین المللی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی (پدر نثر فارسی) برگزار می شود

به نام خداوند جان و خرد

و هر بنده که خدای عزّ وجل او را خردی روشن عطا داد و با آن خرد که دوستِ به حقیقت اوست احوال عرضه کند و با آن خرد دانش، یارشود و اخبار گذشتگان را بخواند و بگردد و کارزمانه خویش نیز نگاه کند، بتواند دانست که نیکو کاری چیست و بدکرداری چیست و سرانجام هر دو خوب است یا نه و مردمان چه گویند و چه پسندند و چیست که از مردم یادگار ماند نیکوتر.

تاریخ بیهقی، چاپ 1383، ص125

دوازدهمین همایش بین المللی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی (پدر نثر فارسی) در اوّل آبان 1401 و به صورت « بین المللی» برگزار می‌شود. به مناسبت ثبت روز اوّل آبان در تقویم ملّی کشوراز سال1400 به نام «روز ملّی بزرگداشت بیهقی»، برنامه‌های گسترده‌ای از اوّل آبان1401 به مدّت یک هفته برگزار خواهد شد؛ از آن جمله برپایی سخنرانی ها و گفتارهای علمی با حضورشماری از استادان داخلی وخارجی، انتشار چکیده مقاله‌های همایش و برگزاری چندین نشست علمی ـ پژوهشی( حضوری و در فضای مجازی) توسط گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری، زیرنظر کمیته علمی همایش. 

    از آن پژوهشگر ارزنده دعوت میشود چکیده مقالة خود را پیرامون نثر کلاسیک فارسی، تاریخ بیهقی، بیهقی پژوهی و موضوعات مرتبط و پیشنهادی (درحوزه‌های متن‌پژوهی، مباحث نقدادبی و زیباشناسی متن، تاریخ، علوم سیاسی، جغرافیا و…) و با تاکید بر کاربرد آموزه های فرهنگیِ تاریخ بیهقی و نثر فارسی در دورة معاصر، حداکثر تا 25 شهریور 1401 به وب سایت همایش به نشانی beyhagi1401.hsu.ac.ir  ( پس ازثبت نام و…) ارسال فرمایید (براساس فرمت مذکور در وب سایت همایش). مجموعة چکیده مقاله‌های دوازدهمین همایش بین المللی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی، دارای نمایه‌های ISC و Civilica و اعتبار علمی- پژوهشی بین المللی درخوری است. کمیتة علمی همایش، از میان چکیده‌های دارای امتیاز بالاتر علمی، شماری را به عنوان سخنرانی در نشست‌های مجازی دعوت می‌کند. لطفاً به این نکته‌ها توجّه فرمایید:

1. چکیده، فقط باید در فرمت چکیده موجوددروب سایت همایش گتجانده شود و چکیده‌های خارج از فرمت، پذیرفته نمی‌شود. باید تمام مشخصات و توضیحات موجود در این فرمت نمونه رعایت شود؛

2. چکیده هایی که به جزاز طریق وب سایت همایش ارسال شود مورد پذیرش نیست.

3. چکیده باید دارای ماهیّت علمی-‌پژوهشی، اصالت و نوآوری، بیان مسئله، ضرورت­ و اهمیّت تحقیق، روش و هدف­‌ها و دستاوردهای تحقیق باشد (بدون عنوان­‌های فرعی)؛ رعایت اصول نگارشی مراکز دانشگاهی و «دستور خط فارسی» مصوّب فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، رعایت فاصله­‌ها و نیم فاصله‌ها، رعایت نشانه‌های درست نقطهگذاری، کاربرد تشدید در واژه‌­ها و بهره‌گیری از «ۀ» برای نقش‌نمای اضافۀ واژه‌های مختوم به «ه» غیر ملفوظ (مانند: نظریة ادبی) ضروری است؛

4. متن چکیده: B Louts13 نازک؛  حداکثر 220 واژه؛ کل چکیده فقط در یک صفحه؛ بدون ذکر منابع و مآخذ؛ نام کتاب‌ها در متن چکیده: ایتالیک (ایرانیک) نازک؛  چکیده در یک بند‌؛ فاصله بین سطرها: یک سانتی متر/ single؛   ابعادچکیده: قطع وزیری (چکیده را فقط در  فایلِ وُرد پیوست در «فرمت نمونه» تایپ فرمایید و با حفظ همان سربرگ همایش، در این فرمت بگنجانید)؛

5. واژه­های کلیدی (B Louts13 بولد): بین 3 تا 6 واژه؛ بین واژهها ویرگول؛ در پایین چکیده؛ (B Louts12 نازک).

                                                                                                        با سپاس بسیار

                                                               دکتر مهیار علوی مقدّم

                 دبیر دوازدهمین همایش بین المللی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی/ دانشگاه حکیم سبزواری    

      

محورهای همایش: دوازدهمین همایش بین المللی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی (پدر نثر فارسی)

 

موضو ع های پیشنهادی دوازدهمین همایش بین المللی  بزرگداشت ابوالفضل بیهقی

آبان 1401

___________________________________________________

با تاکید بر کاربرد آموزه های فرهنگیِ تاریخ بیهقی و نثر فارسی در دورة معاصر

___________________________________________________

 1. نقد و تحلیل جنبه های هنری، زیبا شناسی و پژوهش های بلاغی تاریخ بیهقی؛
 2. پژوهش های سبک شناسی سنتّی، سبک شناسی ساختاری و سبک شناسی لایه ای تاریخ بیهقی و متن های تاریخی- ادبی؛
 3. جایگاه داستان پردازی تاریخ بیهقی در نثر کلاسیک فارسی؛
 4. روایت و روایت شناسی تاریخ بیهقی و متن های تاریخی- ادبی؛
 5. تاثیر و جایگاه تاریخ بیهقی و متن های تاریخی- ادبی درروند نثر فارسی؛
 6. بیهقی پژوهی و بیهقی پژوهان در ایران و جهان و جایگاه تاریخ بیهقی درحوزة ایران شناسی و در زبان های دیگر؛
 7. بررسی ها و پژوهش های تاریخی- جغرافیایی تاریخ بیهقی؛
 8. آسیب شناسی پژوهش های علمی و ادبی بیهقی پژوهی و تاریخ بیهقی؛
 9. پژوهش های همزمانی و درزمانی تاریخ نگاری و تاریخ بیهقی؛

10. تبیین ادبیّت متن تاریخ بیهقی و متون نثر کلاسیک فارسی؛

11. گفتمان مشروعیّت و هژمونی قدرت در تاریخ بیهقی و متون نثر کلاسیک فارسی؛

 1. مطالعات میان رشته ای تاریخ بیهقی و متن های تاریخی- ادبی و پژوهش های جامعه شناسی، علوم سیاسی،  حقوقی و جرم شناسی، جغرافیا، معماری و….؛
 2. بررسی رویکردهای نوین تاریخ پژوهی در تحلیل و فهم متن های تاریخی- ادبی؛
 3. تحلیل گفتمان انتقادی تاریخ بیهقی و متن های تاریخی- ادبی؛
 4. نشانه- معناشناسی تاریخ بیهقی و متن های تاریخی- ادبی؛
 5. روش فهم اندیشه سیاسی در تاریخ بیهقی و متن های تاریخی- ادبی؛
 6. تحلیل جنبه های نمایشی و ادبیات دراماتیک تاریخ بیهقی و متن های تاریخی- ادبی؛
 7. مطالعات فرهنگی تاریخ بیهقی و متن های تاریخی- ادبی؛
 8. تاریخ بیهقی و متن های تاریخی- ادبی، به مثابة سرمایه های فرهنگی و نمادین؛
 9. پژوهش های تطبیقی تاریخ بیهقی و متن های تاریخی- ادبی؛
 10. ضرورت برپایی«موزه نثرفارسی»و جایگاه تاریخ بیهقی و متن های تاریخی- ادبی در این گنجینة ارزشمند؛

و…………………………………

برای ورود به وبگاه همایش از آدرس زیر استفاده کنید

            http://beyhaghi1401.hsu.ac.ir/fa/

سرکار خانم عطوفی

فرم ورود اعضاء انجمن