در هفته ای که گذشت جامعه علمی و ادبی کشور سه تن از خدمتگذاران پر شور و مخلص خود را ازدست داد

انالله و انا الیه راجعوندر هفته ای که گذشت جامعه علمی و ادبی کشور سه تن از خدمتگزاران پر شور و مخلص خود را ازدست داد انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی در گذشت شاعر توانا منصور اوجی استاد پیشکسوت زبانشناسی و محقق توانای زبان فارسی دکتر محمد رضا باطنی و استاد عارف و سالک […]

سرکار خانم عطوفی

فرم ورود اعضاء انجمن