مجموعه همایش های انجمن

همایش های انجمن همایش های پژوهش های زبان وادبیات فارسی همایش های آموزش زبان فارسی همایش های نگاهی نو به ادبیات عامه همایش های مشترک

دومین نششست تخصصی ایرانشناسی به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی برگزار می شود.

دومین نششست تخصصی ایرانشناسی به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی 11 دی ماه 1399از ساعت 10 تا 12 برگزار می شود. علاقمندان جهت ورود به سامانه می توانند از طریق آدرس زیر وارد تالار مجازی مشست شوند. https://meeting.atu.ac.ir/ch/iran-china

سرکار خانم عطوفی

فرم ورود اعضاء انجمن