نخستین نشست تخصصی ایرانشناسی با همکاری رایزنی فرهنگی ایران و چین و انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی ایران برگزار شد

به همت  انجمن زبان و ادبیات فارسی و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در پکن، نخستین نشست تخصصی ایرانشناسی را روز پنجشنبه (۲۷ آذرماه) برگزار شد در این نشست مجازی، جی کی یون، رئیس مرکز ایرانشناسی دانشگاه جنوب غرب چین با موضوع «مروری بر تاریخ مبادلات چین و ایران» و وانگ فینگ، استاد دانشگاه نیگ شیا با موضوع «چند مساله قابل توجه در مطالعات […]

سرکار خانم عطوفی

فرم ورود اعضاء انجمن