اولین شماره نشریه مطالعات تطبیقی فارسی و عربی با همکاری دانشگاه بغداد

نشریه «مطالعات تطبیقی فارسی و عربی» وابسته به انجمن زبان و ادبیات فارسی و با همکاری دانشگاه بغداد منتشر می-شود.بر اساس آیین نامه تعیین اعتبار علمی نشریات وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری موضوع تأسیس این مجله در جلسه کمسیون بررسی نشریات علمی مورخ 94/12/19 مطرح شد و با اعطای اعتبار علمی- پژوهشی موافقت گردید. در […]

نشریه مطالعات تطبیقی فارسی و عربی با همکاری دانشگاه بغداد منتشر می شود (2)

به نام خدا فرا خوان مقاله با استعانت از خدای متعال به اطلاع می رساند« نشریه مطالعات تطبیقی فارسی و عربی» وابسته به (انجمن علمی استادان زبان و ادبیات فارسی) که با مشارکت دانشگاه بغداد منتشر می شود ، آماده دریافت مقالات علمی و پژوهشی استادان و پژوهشگران عرصۀ ادبیات و مطالعات فرهنگی فارسی و […]

نشریه مطالعات تطبیقی فارسی و عربی با همکاری دانشگاه بغداد منتشر می شود

به نام خدا فرا خوان مقاله با استعانت از خدای متعال به اطلاع می رساند« نشریه مطالعات تطبیقی فارسی و عربی» وابسته به (انجمن علمی استادان زبان و ادبیات فارسی) که با مشارکت دانشگاه بغداد منتشر می شود ، آماده دریافت مقالات علمی و پژوهشی استادان و پژوهشگران عرصۀ ادبیات و مطالعات فرهنگی فارسی و […]

سرکار خانم عطوفی

فرم ورود اعضاء انجمن