اخبار انجمن

نخستین نشست تخصصی ایرانشناسی با همکاری رایزنی فرهنگی ایران و چین و انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی ایران برگزار شد

به همت  انجمن زبان و ادبیات فارسی و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در پکن، نخستین نشست تخصصی ایرانشناسی را روز پنجشنبه (۲۷ آذرماه) برگزار شد

در این نشست مجازی، جی کی یون، رئیس مرکز ایرانشناسی دانشگاه جنوب غرب چین با موضوع «مروری بر تاریخ مبادلات چین و ایران» و وانگ فینگ، استاد دانشگاه نیگ شیا با موضوع «چند مساله قابل توجه در مطالعات ایرانشناسی در چین» از کشور چین به ایراد سخنرانی پرداختند.

احمد رضایی، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم با موضوع «بررسی اشعار فارسی بازمانده بر سنگ نوشته‌های مقابر در هانجو و محمدرضا سعیدی، عضو هیأت علمی سازمان سمت با موضوع «آشنایی با موقعیت جغرافیایی ایران و ایران باستان» از جمهوری اسلامی ایران در بخشی دیگر این نشست سخنرانی  کردند این نشست  در بستر مجازی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.

سرکار خانم عطوفی

فرم ورود اعضاء انجمن