پژوهش‌های دستوری و بلاغی با همکاری دانشگاه قم

درباره نشریه
دوفصلنامۀ «علوم ادبی» پیشتر بر اساس مجوز شمارۀ 18586 مورّخ 1385/4/2 اداره کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صورت «فصلنامه» و با عنوان «مجلّۀ دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه قم» منتشر می‌شد که از سال 1389 عنوان نشریه از «مجلّۀ دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه قم» به «علوم ادبی» و ترتیب انتشار از «فصلنامه» به «دو فصلنامه» تغییر یافت و این موضوع به استناد مجوز شمارۀ 3005/26/89 مورّخ 1389/3/2 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گرفته است.

پس از ابلاغ آیین‌نامۀ نشریات علمی مورّخ 1398/02/09 وزارت علوم و ضرورت تخصصی‌تر شدن موضوع نشریات، عنوان نشریه «علوم ادبی» به استناد نامۀ وزارت علوم به شمارۀ 156327 مورّخ 1399/07/27 به «پژوهش‌های دستوری و بلاغی» تغییر کرد. لازم به ذکر است که این عنوان جدید با شناسه مجوز 18586 به تصویب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز رسیده‌است.

این مجلّه حاصل فعالیت مشترک دانشکدۀ ادبیّات و علوم ­انسانی دانشگاه قم و انجمن علمی زبان و ادبیّات فارسی است.

کشور محل چاپ: ایران
ناشر: انتشارات دانشگاه قم
فرمت: چاپی و الکترونیکی
شاپای چاپی: ‪۲۴۷۶-۴۱۷۵
شاپای الکترونیکی: ‪۲۴۷۶-۴۱۸۳
وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی
نوبت‌های چاپ: دوفصلنامه
دسترسی به مقالات قبلی: بله
زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)
حوزه تخصصی: زبان و ادبیّات فارسی / دستور و بلاغت
هزینه چاپ مقاله: ندارد
دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بله
نمایه شده: بله
نوع داوری: داوری بدون نام و حداقل 2 داور
زمان داوری: حداقل 9 هفته
ایمیل مجله: jls@qom.ac.ir
سایت های نمایه کننده:
ISC ,Magiran, Noormags, Civilica
پرتال جامع علوم انسانی، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

سرکار خانم عطوفی

فرم ورود اعضاء انجمن