پنحمین همایش آموزش زبان فارسی

برگزار کنندگان همایش

پنجمین همایش آموزش زبان فارسی همایش 5

پنجمین همایش ملی آموزش زبان فارسی (نمایه ISC) با اهداف:

 • بهره‏‌مندی از آخرین تجربیات علمی حوزه آموزش زبان فارسی، آسیب‏ شناسی روش‏‌ها و رویکردهای آموزش زبان فارسی؛
 • بررسی نقش راهبردی گسترش زبان فارسی در سطح جهانی؛ مزایا، چالش‌ها، راهکارهای پیش‏رو و پیش ‏بینی وضعیت آینده زبان فارسی؛
 • فراهم آوردن زمینه لازم برای استادان، مدرسان و پژوهشگران آموزش زبان فارسی برای اشتراک گذاشتن نتایج علمی پژوهش‌ها و ایجاد فضای هم‏ افزایی علمی در حوزه آموزش زبان فارسی.

توسط مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین ‏المللی امام خمینی (ره) با همکاری انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی، انجمن علمی ویراستاری ایران در 4 محور با موضوعات مختلف و با حضور صاحب نظران دانشگاهی برگزار می گردد.

محورهای همایش

رویکرد آینده پژوهانه به آموزش زبان فارسی:

 • آموزش زبان فارسی در سطح ملی: ضرورت‏ها، مسائل و چالش‏ها و هویت ملی
 • آموزش زبان فارسی به عنوان زبان ملی و بررسی چندزبانگی در سطح ملی
 • نقش راهبردیِ گسترش زبان‏ها و زبان فارسی در سطح بین ‏المللی
 • راهبردهای ملی، منطقه‏ ای و جهانی برای گسترش زبان فارسی
 • نقد و بررسی فعالیتهای نهادهای فعال در آموزش زبان فارسی
 • وضعیت آموزش زبان و ادبیات فارسی در کشورهای مختلف
 • زبان فارسی، زبان علم و چالش‏های پیش‏رو

برنامه‏ ریزی درسی و تولید محتوا درآموزش زبان فارسی:

 • اصول و مبانی تهیه و تدوین محتوای آموزشی زبان فارسی در کلاس‌های متعارف و مبتنی بروب و چالش‏های پیش‏رو
 • نقد و بررسی متون، کتاب‏ها، منابع و روش‏های آموزش زبان و ادبیات فارسی به خارجیان
 • چهارچوب مرجع زبان فارسی و استانداردسازی متون آموزشی زبان فارسی
 • نقش و کاربرد عوامل فرهنگی و بینافرهنگی در تدریس منابع آموزشی
 • اصول و مبانی برنامه ‏ریزی درسی برای آموزش زبان و ادبیات فارسی
 • آموزش زبان فارسی ویژه، با اهداف ویژه و دانشگاهی

روش‏ها و فنون تدریس، سنجش و ارزیابی در حوزه آموزش زبان فارسی:

 • کاربرد فناوری و رایانه در آموزش زبان فارسی
 • روش‏ها و رویکردهای نوین در تدریس مهارت‏ها و تربیت مدرس زبان فارسی
 • معیارهای تعیین سطح و ارزشیابی و شیوه‏ های آزمون‏ سازی فارسی زبان اول/دوم/ خارجی
 • آموزش مجازی زبان فارسی: زیرساخت‌ها، مهارت‏های لازم، ارزشیابی و آزمون‏ های مجازی

نظریه‏ های آموزش زبان و پژوهش‏ های بینارشته‏ ای:

 • زبانشناسی مقابله‏ ای و آموزش زبان و ادبیات فارسی
 • کاربرد متون ادبی و ادبیات تطبیقی در آموزش زبان فارسی
 • تأثیر درست‏ نویسی و ویرایش در متون آموزش زبان فارسی
 • جایگاه ایران‏شناسی و فرهنگ و هنرایرانی درآموزش زبان فارسی
 • نقش عوامل روان‏شناختی، عصب‏ شناختی، جامعه ‏شناختی و اجتماعی، و غیره در یادگیری/ آموزش زبان و ادبیات فارسی

محورهای ویژه همایش:

رویکرد آینده پژوهانه به آموزش زبان فارسی:

 • آموزش زبان فارسی در سطح ملی: ضرورت‏ها، مسائل و چالش‏ها و هویت ملی
 • آموزش زبان فارسی به عنوان زبان ملی و بررسی چندزبانگی در سطح ملی
 • نقش راهبردیِ گسترش زبان‏ها و زبان فارسی در سطح بین ‏المللی
 • راهبردهای ملی، منطقه‏ ای و جهانی برای گسترش زبان فارسی
 • نقد و بررسی فعالیتهای نهادهای فعال در آموزش زبان فارسی
 • وضعیت آموزش زبان و ادبیات فارسی در کشورهای مختلف
 • زبان فارسی، زبان علم و چالش‏های پیش‏رو

برنامه‏ ریزی درسی و تولید محتوا درآموزش زبان فارسی:

 • اصول و مبانی تهیه و تدوین محتوای آموزشی زبان فارسی در کلاس‌های متعارف و مبتنی بروب و چالش‏های پیش‏رو
 • نقد و بررسی متون، کتاب‏ها، منابع و روش‏های آموزش زبان و ادبیات فارسی به خارجیان
 • چهارچوب مرجع زبان فارسی و استانداردسازی متون آموزشی زبان فارسی
 • نقش و کاربرد عوامل فرهنگی و بینافرهنگی در تدریس منابع آموزشی
 • اصول و مبانی برنامه ‏ریزی درسی برای آموزش زبان و ادبیات فارسی
 • آموزش زبان فارسی ویژه، با اهداف ویژه و دانشگاهی

روش‏ها و فنون تدریس، سنجش و ارزیابی در حوزه آموزش زبان فارسی:

 • کاربرد فناوری و رایانه در آموزش زبان فارسی
 • روش‏ها و رویکردهای نوین در تدریس مهارت‏ها و تربیت مدرس زبان فارسی
 • معیارهای تعیین سطح و ارزشیابی و شیوه‏ های آزمون‏ سازی فارسی زبان اول/دوم/ خارجی
 • آموزش مجازی زبان فارسی: زیرساخت‌ها، مهارت‏های لازم، ارزشیابی و آزمون‏ های مجازی

نظریه‏ های آموزش زبان و پژوهش‏ های بینارشته‏ ای:

 • زبانشناسی مقابله‏ ای و آموزش زبان و ادبیات فارسی
 • کاربرد متون ادبی و ادبیات تطبیقی در آموزش زبان فارسی
 • تأثیر درست‏ نویسی و ویرایش در متون آموزش زبان فارسی
 • جایگاه ایران‏شناسی و فرهنگ و هنرایرانی درآموزش زبان فارسی
 • نقش عوامل روان‏شناختی، عصب‏ شناختی، جامعه ‏شناختی و اجتماعی، و غیره در یادگیری/ آموزش زبان و ادبیات فارسی

تاریخ های مهم

مهلت ارسال اصل مقاله :

28 بهمن 1401

اعلام نتایج داوری

30 بهمن 1401

زمان برگزاری همایش :   

10 اسفند 1401

زمان برگزاری کارگاه ها : 

10 اسفند 1401

پیوندهای مهم همایش

گالری تصاویر

سرکار خانم عطوفی

فرم ورود اعضاء انجمن