نخستین همایش آموزش زبان فارسی

برگزار کنندگان همایش

نخستین همایش آموزش زبان فارسی همایش 1

محورهای عمومی همایش

همه پژوهش های مربوط به حوزه زبان و ادبیات فارسی

 

محورهای ویژه همایش:

پیوندهای مهم همایش

تاریخ های مهم

مهلت ارسال اصل مقاله :

30 بهمن 1393

اعلام نتایج داوری

5اسفند 1393

زمان برگزاری همایش :   

13اسفند 1393

زمان برگزاری کارگاه ها : 

13اسفند 1393

گالری تصاویر

سرکار خانم عطوفی

فرم ورود اعضاء انجمن