مجموعه مقاله های همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی

مجموعه مقاله های چهارمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی (1387)

کدعنوان نام نویسنده1نام خانوادگی نویسنده1نام نویسنده 2نام خانوادگی نویسنده2نام نویسنده3نام خانوادگی نویسنده3
1001پیشگفتار      
1002جدال  نقد جدید و سنتی: معنا زدایی یا معنا گراییالله شکراسد اللهیمحسن آسیب پور  
1003خود و کار بردهای مختلف آن در مثنویمحمودبراتیالههحریر ساز  
1004حجم نمونه و کارکردهای آن در پژوهش های ادبیسید احمدپارسا    
1005زیباشناسی عیوب کلام در شعر احمد شاملو و نیماعلی محمدپشت دارپروین آزادی مقدم  
1006بررسی اشرافیگری و اشرافیت ستیزی در داستان های واقع گرایانه صادق هدایتمجیدپویان    
1007بررسی و توصیف ساخت مبتدایی در داستان موش و گربهمحمد رضا پهلوان نژاد     
1008تبار شناسی چند صنعت بدیعی نگاه تاریخی : رویکردی برای نقد صنایع بدیعیغلامرضاپیروزعیسیامن خانی  
1009وجوه سمبلیک قلم بیژتن تجدی(یوز پلنگانی که با من دویده اند)میر حسینپیرو نذیری    
1010ضرورت یک تصحیحعلیتسنیمی    
1011نماد گرایی در شعر کودکمژگان جنتی مقدم     
1012سیر گرایش به خواننده محوری در نقد پسا مدرنمحمد حسینجواریاحمدحمیدی کندول  
1013مباحث نقد ادبی و سبک شناسی در مجالس جهانگیریلالهجهاد    
1014تخیل و ساختارسیناجهاندیده    
1015رویکردی ساختاری به سه  سوره ی سوگند دار قرآن به منزله ی اثری ادبی در پرتو تفسیرهای شیعی و سنی و غربیابوالفضلحری    
1016زنان در کلیدرژالهحساس خواه    
1017چرا خیام در غرب مشهور شد ( بررسی زمینه های رویکرد غربیان به رباعیات خیام)حسینحسن پور آلاشتیعیسیامن خانی  
1018تحلیل ساختار زبانی آثار فارسی احمد غزالی در سطح واژگان و ترکیباتعبدالهحسن زاده میر علی    
1019اثرات خط فارسی بر حافظه واژگانی بزرگسالانمریمدانای طوسی    
1020دیدگاههای نوین در نقد روانشناختی معاصراسرافیلدلاوروحیدنژاد محمد  
1021بررسی مهمترین مسائل ادبی از دیدگاه دکتر عبدالحسین زرین کوبعبدالهرازاحمدرضی  
1022بررسی جنبه های روانشناختی فرافکنی در شخصیت های حکایات مثنوییدالهرحیمی    
1023بن مایه های آثار دهه  چهل و پنجاه اکبر رادیمهساروان    
1024شاهنامه انه اید و تقابل برخی مضامین جنگهالهزرگر زاده    
1025بررسی آسیب شناختی درسنامه نویسی در مطالعات و آموزش ادبیجهاندوستسبز علی پور    
1026روایت شخصیت از زبان نقد ادبیکامران سحر خیز    
1027گستره عبث گرایی(ابسوردیته) در آثار بهرام صادقیزهراسعادتی نیا    
1028بررسی ساختاری ظاهر کتاب های ادبیات فارسی عمومی سال اول، دوم،و سوم دبیرستانشهربانو سیاه چین    
1029ویژگی های نشانه معنا شناختی تاخیر کنشی بررسی موردی(مست و هشیار) پروین اعتصامیحمید رضاشعیری    
1030دو اسطوره ملی در ترازوی نقد سنجشیعلی اکبرشوکت آغ زیارتمحبوبطالعی  
1031زبان توده جلوتر از آریستو کراسی زبان سازه کندو کاوی در مقوله معادل سازی تجویزییدالهشهابی    
1032هنر کلامی و زبا شناسیشهینشیخ سنگ تجن    
1033کلیدر دولت آبادی و فلسفه مداخله گری در روایتقهرمانشیری    
1034موانع نوشتن متن خلاقمحمود صادق زاده    
1035علم معانی و دستور گشتاری چامسکیفاطمهصالحی    
1036زمینه های رئالیستی در یکی بود و یکی نبود جمال زادهقاسمصحرائی    
1037حرکت و سکون در عالم از دیدگاه مولانا جلال الدین رومیقاسمصحرائی    
1038پدیدیار شناسی رباعیات خیاممحسنبتلاب اکبر آبادیعلیصفایی  
1039نگرش ساختار شکنانه مولانا در مفهوم دعانگینصفری نژاد بی نظیر    
1040نکته ای در تشبیه عکسحمیدطاهری    
1041مؤلفه های هویت ملی در شعر عارف قزوینینادرعاشور دخت    
1042گفتمان فقهي مثنوي مولوي دانشمندي را بمان، بينشمندي را پيشگيرحبیب الهعباسیغلامعلیفلاح  
1043درآمدی بر نقد جامعه‌شناختی ادبیاتعسگرعسگری حسنلو    
1044جستاری در نگرش روشمند آسیب‌شناسی در حوزه‌های آفرینشی و پژوهشگری ادبیاتمهیارعلوی مقدم    
1045تحلیل و بررسی نقدهای شعر مولانا در دهة اخیر (76-86)غلامحسینغلامحسین زادهام کلثومیداللهی باغلوئی  
1046انسجام در غزل‌های سعدی راضیهفانیعلی صفایی  
1047نقیصه ی معاصر و مقایسه آن در سرزمین هرز الیوتعلیرضافرح بخش    
1048مقایسه اندیشه‌های سیاسی در تاریخ بیهقی و کلیله و دمنهسمیهفلاح مغاریمریمصادقی  
1049نگاهی به پیشینة نظریه‌های روایتمریم الساداتفیاضیحسینصافی پیر لوجه  
1050مبانی میان رشته‌ای رویکرد نقد اسطوره‌ای و لزوم کاربرد آن در تحلیل آثار ادب فارسیفرزادقائمی    
1051ویژگیها و مسائل زبانی پیامک‌های فارسیزینبقربانپوراحمدرضی  
1052نمود زبان بدن در کنایات و ادبیات فارسیسیده لیلاکاولیسیده فاطمهواحدیشیریننانواباشی اصفهاني
1053منظومه‌ای به تقلید از شاهنامه در تاریخ ملوک شبانکارهسید محمد باقر کمال الدینی    
1054نگاهی پدیدار شناختی به یکی از حکایت های مثنوی مولویابراهیمکنعانیعبداللهراز  
1055بررسی شناخت هوشنگ در شاهنامه  و تاریخ گزیدهناهیدکوشیار    
1056سیر ندیم کابلی در شیوه‌های عراقی و هندی (اصفهانی)محمد کاظم کهدویی    
1057مقدمه ای بر آسیب شناسی پژوهش های ادبی ( در حوزه ی تصحیح متون )علیرضالسانی بلوکی    
1058معرّفي و نقد كتاب «نظامي گنجوي، شاعر الفضيلة، عصره و بيئته و شعره»محسنمحمدیالهامسیدان  
1059نگاهی سبک‌شناسانه به اشعار امیر خسرو دهلویعبدالرضامدرس زاده    
1060بازتاب فرهنگ مردمی در آثار جلال آل احمدسورانشیخ‌الاسلامی مکری    
1061از نشانه‌شناسی، هنجارگریزی و تصویرگری تا زبان شعر، نقد آرا و دیدگاههاجوادمرتضایی    
1062مقایسه برخی از نمادهای مهری در بین شاهنامه فردوسی و اشعار خاقانيمجتبیمحمد نیا    
1063علم از نظر گاه مولویمهدیسمعارفی    
1064آیا دانته از سنایی تاثیر پذیرفته استایمانمنسوب بصیریحسینحسنی درگاه  
1065تحلیل و رمز در غزل های مولویعبدالحسینموحد    
1066نقد تصویر در آینه ناگهانمحسن ذوالفقاری    
1067استعاره در اشعار قیصر امین پورسیده سکینهنورانی لاک دشتیحسینپارساییناهیداکبری
1068تحلیل تمثیل کدبانو و نخود در نظام فکری مولانامحمد رضا پهلوان نژادنجاریان    
1069تصویری از ترسائیهمهدیسنیک منش    
1070کسست ناپذیری زبان فارسی از زبان عربیحسینیوسفی آملی    

سرکار خانم عطوفی

فرم ورود اعضاء انجمن