مجموعه سخنرانی های همایش دهم در صفحه اختصاصی انجمن در آپارات قرار گرفت

قابل توجه همکاران و علاقمندان زبان و ادبیات فارسی

مجموعه سخنرانی های دهمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی در صفحه اختصاصی انجمن در سایت آپارات در روز گرامیداشت مقام مادر به صورت کامل بارگذاری. شده است
برای اولین بار است تمامی سخنرانی ها و میز گرد. های یک همایش در حوزه زبان و ادبیات فارسی به صورت مجازی در اختیار کاربران قرار می گیرد. مقاله های ارایه شده به صورت دسته بندی شده بر اساس روزهای همایش در دسترس قرار گرفته است
لینک. صفحه اختصاصی انجمن
https://www.aparat.com/anjomanfarsi

سرکار خانم عطوفی

فرم ورود اعضاء انجمن