سومین همایش آموزش زبان فارسی

برگزار کنندگان همایش

سومین همایش آموزش زبان فارسی همایش3

محورهای عمومی همایش

همه پژوهش های مربوط به حوزه زبان و ادبیات فارسی

 

محورهای ویژه همایش:

پیوندهای مهم همایش

تاریخ های مهم

مهلت ارسال اصل مقاله :

10 دی 1397

اعلام نتایج داوری

25 دی 1397

زمان برگزاری همایش :   

10 و 11 بهمن 1397

زمان برگزاری کارگاه ها : 

10 و 11 بهمن 1397

سرکار خانم عطوفی

فرم ورود اعضاء انجمن