اخبار انجمن

دومین نششست تخصصی ایرانشناسی به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی برگزار می شود.

دومین نششست تخصصی ایرانشناسی به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی 11 دی ماه 1399از ساعت 10 تا 12 برگزار می شود. علاقمندان جهت ورود به سامانه می توانند از طریق آدرس زیر وارد تالار مجازی مشست شوند.

https://meeting.atu.ac.ir/ch/iran-china

سرکار خانم عطوفی

فرم ورود اعضاء انجمن