دومین نشست تخصصی ایرانشناسی برگزار شد

به همت  انجمن  علمی زبان و ادبیات فارسی و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در پکن، دومین نشست تخصصی ایرانشناسی را روز پنجشنبه (۱۱ دی‌ماه) ساعت ۱۰ تا ۱۲ برگزار شد

در این نشست مجازی، وانگ ز جوانگ، رئیس مرکز آفریقای شمالی و غرب آسیا دانشگاه آن هوی با موضوع «کمک‌های غلامان نخبه به هنر در دوره صفوی» و احمد خاتمی، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی با موضوع «زبان و ادب فارسی، تمدن جهانی» سخنرانی کرد

جانو گوانگ چینگ، رئیس مرکز ایرانشناسی دانشگاه زبان‌های خارجی شیء آن با موضوع «مبانی تاریخ و فرهنگ مشترک در روابط راهبردی مشارکتی جامع چین و ایران» و حسن ذوالفقاری، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس با موضوع «نقش ایرانیان مهاجر در رونق فرهنگ و تمدن چین» به ایراد سخن پرداختند

گفتنی است؛ این نشست در بستر مجازی به نشانی https://meeting.atu.ac.ir/ch/iran-china۲ برگزار شد.

سرکار خانم عطوفی

فرم ورود اعضاء انجمن