اخبار انجمن

در گذشت دکتر کورش صفوی استاد پر تلاش و فرهیخته زبان و ادبیات فارسی را تسلیت می گوییم.

انالله و انا الیه راجعون

جامعه دانشگاهی زبانشناسی و زبان و ادبیات فارسی استاد فرزانه‌ای را از دست داد که خوب مطالعه می‌کرد خوب فکر می‌کرد و خوب می‌نوشت. دکتر کورش صفوی از کسانی بود که دانش زبانی و اطلاعات ادبی خود را با هم درآمیخته و آثار کاربردی و بسیار ارزشمندی را در جهت رفع نیازهای حوزه مطالعات زبانی و ادبی جامعه امروز ما بخصوص در زمینه تأمین کتابهای درسی دانشگاهی پدید آورده‌بود. او از پیچیده‌نویسی و از انتقال طوطی‌وار آرای دیگران پرهیز داشت. شیوه وی هضم مطالب دشوار و نوشتن آن به زبان ساده و متناسب با فهم و نیاز مخاطب بود که البته همواره با نقد و نظر خود ایشان نیز درآمیخته بود. بنابر این گمان نمی‌رود به این زودی و به این آسانی در جامعه دانشگاهی ما جای چنین استاد متفکر، وارسته و خوش سخنی پرشود. بی‌گمان  درگذشت چنین استاد فرهیخته‌ای ضایعه‌ای بسیار دردناک و جبران ناپذیر برای جامعه علمی و دانشگاهی است.  انجمن زبان و ادبیات فارسی این مصیبت اندوهبار را به خانواده محترم ایشان، همکاران عزیزشان و همه پژوهشگران، استادان و دانشجویان زبانشناسی و زبان و ادبیات فارسی تسلیت عرض می‌کند و برای روح ایشان آرامش و برای خانواده وی شکیبایی و تندرستی آرزو می‌کند.

                                                                          انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی

سرکار خانم عطوفی

فرم ورود اعضاء انجمن