اخبار انجمن

درگذشت دکتر ابولفضل خطیبی عضو هیات علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی را تسلیت می گوییم

زمادر همه مرگ را زاده ایم
رحلت زود هنگام شاهنامه پژوه پرکار و با اخلاق دکتر ابولفضل خطیبی عضو هیات علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی را به خانواده محترم ایشان و جامعه علمی و ادبی کشور صمیمانه تسلیت عرض می کنیم . روحش شاد و راهش پررهرو باد.
انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی

سرکار خانم عطوفی

فرم ورود اعضاء انجمن