جوایز دریافتی
جایزه دریافتی از رئیس جمهور محترم سال1389
جایزه دریافتی از وزیر محترم علوم و تحقیقات و فناوری
جایزه دریافتی از معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم1389
جایزه دریافتی از معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم1387
WeCreativez WhatsApp Support
تیم پشتیبانی انجمن زبان و ادبیات فارسی آماده دریافت پیام شما از طریق پیام رسان واتساپ می باشد.
👋 پشتیبانی آنلاین از طریق واتساپ

فرم ورود اعضاء انجمن