جوایز اعطایی انجمن

جوایز و تقدیرها از ایرانیها و خارجیها

تقدیر ازپیشکسوتان و همچنین جوانان دانش‌پژوه از برنامه‌ها و سیاستهای انجمن است، از این رو انجمن در هر همایش دو سالانه خود، از یکی از پیشکسوتان زبان وادبیات فارسی با تقدیم لوح تقدیر و جایزه تقدیر می‌کند؛ همچنین در سال بزرگداشت مولانا، با برگزاری مسابقه بین پایان نامه‌ها و رساله‌های برتر داخلی و خارجی به بهترین آنها جایزه دادو زمینة چاپ آنها را فراهم نمود. از جمله اهم این فعالیتها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1  تقدیر از دکتر محسن ابوالقاسمی استاد بازنشسته دانشگاه تهران، در همایش دانشگاه تربیت مدرس

2  تقدیر از دکتر احمد سمیعی عضو فرهنگستان زبان وادب فارسی در همایش دانشگاه گیلان

3  تقدیر از دکتر محمد علوی مقدم استاد بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد در همایش دانشگاه سبزوار

4 تقدیر از دکتر غلامرضا ستوده، استاد بازنشسته دانشگاه تهرا ن و موسسه لغتنامه دهخدا در همایش دانشگاه شهید بهشتی

5 تقدیر از محمد جعفر یاحقی عضو فرهنگستان زبان وادب فارسی استاد دانشگاه فردوسی در دانشگاه هرمزگان که در اسفندماه سال جاری از ایشان تقدیر خواهد شد.

6  اعطای جایزه نفر اول به پایان‌نامه  دوره دکتری دانشجویان داخلی آقای علی گراوند

7 اعطای جایزه نفر دوم به پایان‌نامه  دوره دکتری دانشجویان داخلی آقای حمیدرضا حسن زاده توکلی

8 اعطای جایزه نفر سوم به پایان‌نامه  دوره دکتری دانشجویان داخلی خانم مریم کهنسال

9 اعطای جایزه نفر اول به پایان‌نامه  دوره کارشناسی ارشد دانشجویان داخلی خانم خدیجه صفری کندسری

10 اعطای جایزه نفر دوم به پایان‌نامه  دوره کارشناسی ارشد دانشجویان داخلی خانم کلثوم قربانی جویباری

11 اعطای جایزه نفر سوم به پایان‌نامه  دوره کارشناسی ارشد دانشجویان داخلی آقای محمد کاظم یوسف‌پور

12 اعطای تقدیر نامه به پایان نامه دوره کارشناسی ارشد دانشجویان داخلی خانم محبوبه مباشری

13 اعطای تقدیر نامه به پایان نامه دوره دکتری دانشجویان داخلی آقای رحمان مشتاق مهر

14 اعطای تقدیر نامه به پایان نامه دوره کارشناسی ارشد دانشجویان داخلی خانم مژده احمدزاده هروی

15 اعطای جایزه نفر اول به پایان‌نامه  دوره دکتری دانشجویان خارجیخانم این هوا چوی (کره جنوبی)

16 اعطای جایزه نفر اول به پایان‌نامه  دوره کارشناسی ارشد  دانشجویان خارجی آقای باسل ادناوی(سوریه)

سرکار خانم عطوفی

فرم ورود اعضاء انجمن