تفاهم نامه ها

 

تفاهم نامه‌های و قراردادها

از آنجا که انجمنهای علمی دارای بودجه خاصی نیستند، توسعه حوزه فعالیتها و دست زدن به اقدامهای مستقل و انفرادی بسیار دشوار است؛ از این رو جذب کمکهای مالی از منابع مختلف (که الحمدلله این انجمن در این زمینه نیز نسبتاً موفق عمل کرده است) و نیز برنامه‌ریزی برای تحقق اهداف از طریق جذب مشارکت دستگاههای اجرایی و امکانات آنها از طریق انعقاد قرادادها و تفاهمنامه‌ها از اموری است که در سرلوحة برنامه‌های این انجمن قرار دارد که به شکر خدا انجمن تا کنون از همین طریق توانسته است بسیاری از مقاصد خود را به پیش ببرد و تحقق بخشد.

 

الف) همکاریها و تفاهم‌نامه با دانشگاههای داخلی

1 انجمن همایشهای اصلی خود را در هر نوبت با همکاری یکی از دانشگاههای کشور برگزار می‌کند و از این طریق غیر از جذب منابع مالی و استفاده از امکانات آن دانشگاه، اعضای هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی آن دانشگاه را که طبیعتاً از اعضای انجمن هستند، در جهت اهداف علمی حوزه تخصصی خود و این رشته فعال می‌کند و به ارتباط آنها با سایر استادان و دانشگاهها قوام می‌بخشد. تاکنون دانشگاههای تربیت مدرس،‌گیلان، سبزوار، شهید بهشتی، هرمزگان از مجریان‌ همایش اصلی انجمن بوده‌اند و سال آینده نیز پژوهشگاه علوم انسانی همکار انجمن خواهد بود..

2 مشارکت در برگزاری همایشهای زبان و ادبیات فارسی سایر دانشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی و همکاری با آنها در جهت تحقق هدف توسعه و ارتقای علمی و پژوهشی این رشته و استادان و دانشجویان آن، از برنامه‌های این انجمن بوده است، به خصوص با حضور در هیأت تصمیم‌گیری و علمی همایش بین‌المللی استادان زبان و ادبیات فارسی جهان،‌  از امکانات وزارت ارشاد، شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی، و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، برای تحقق اهداف بین‌المللی خود استفاده زیادی کرده است و این همکاریها، همه طرفهای مشارکت‌را در تحقق اهدافشان یاری ‌کرده و سبب افزایش بهره‌وری آنها شده است (تاکنون انجمن با  دانشگاهها و مراکز زیادی در این زمینه همکاری کرده است که ذکر فهرست آنها به درازا می‌کشد)

 

ب) تفاهم‌نامه‌ها با مراکز علمی و تحقیقاتی و فرهنگی

انجمن برای پیشبرد مقاصد خویش تا کنون با نهادهای متعددی تفاهم‌نامه یا قرارداد همکاری امضا کرده است که به فهرست آنها در ذیل اشاره می‌شود:

3 تفاهم‌نامه‌ با مرکز  سینمای مستند

4 تفاهم‌نامه با سازمان سمت برای تألیف کتاب، یرگزاری نشستهای تخصصی و همکاریهای علمی

5 تفاهم نامه با  میراث فرهنگی و گردشگری ( در دست امضا)

6. تفاهم نامه با خانه کتاب در چاپ و نشر

7 تفاهم نامه با دانشگاه قزوین برای انتشار فصلنامه علمی(در دست امضا)

8 قرارداد با سمت برای پشتیبانی از فعالیتای دانشگاههای سوریه

9 تفاهم‌نامه با سمت یرای اجرای مفاد موافقتنامه وزارت علوم ایران و عراق در حوزه زبان و ادبیات فارسی

10 توافق با دانشگاه تربیت مدرس برای همکاری دانشگاه در برگزاری دوره‌های دانش‌افزایی و همایشها و فرصت‌های مطالعاتی استادان و دانشجویان خارجی در این دانشگاه (امضاء شده و آماده اجرا)

11. تفاهم‌نامه همکاری سه جانبه با دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه ایغدیر ترکیه (در دست امضا)

12 تفاهم نامه با پژوهشگاه علوم انسانی در برگزاری همایشها و نشستهای تخصصی و برگزاری دوره های دانش افزایی برای خارجیان

سرکار خانم عطوفی

فرم ورود اعضاء انجمن