هم زمان با برگزاری هشتمین همایش پژوهش های ادبی  4 کارگاه با موضوعات زیر  برگزار خواهد شد جهت شرکت در همایش فرم ثبت نام را از اینجا دریافت کرده پس از واریز وجه بر اساس اطلاعات روی پوستر به ایمیل ذکر شده در پوستر ارسال نمایید.

            

سرکار خانم عطوفی

فرم ورود اعضاء انجمن