اخبار انجمن

اولین کنگره بین المللی مطالعات ایران

کنگره بین المللی مطالعات ایران اولین گام از یک پرژه بلندمدت دانشگاهی و آکادمیک است. امسال به همت فصلنامه مطالعات ایران و نوس آکادمی به صورت آنلاین برگزار می شود. در سال های بعد قرار است در کشورهای مختلف به صورت آنلاین و حضوری برگزار شود.

محورهای کنگره

کنگره موضوعات ملی، منطقه ای و بین المللی مربوط به ایران را پوشش می دهد. در موازات این سطوح، چکیده ها در رشته های علمی زیر پذیرفته می شوند.

-دین و جامعه

-تاریخ

-سیاست و روابط بین الملل

-جنبش های اجتماعی

-مطالعات منطقه ای

-ادبیات

-هنرهای زیبا

-ارتباطات، سینما و رسانه

https://iraniancongress.org/index.php/kongre/konular

سرکار خانم عطوفی

فرم ورود اعضاء انجمن