نشریه «مطالعات تطبیقی فارسی و عربی» وابسته به انجمن زبان و ادبیات فارسی و با همکاری دانشگاه بغداد منتشر می-شود.بر اساس آیین نامه تعیین اعتبار علمی نشریات وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری موضوع تأسیس این مجله در جلسه کمسیون بررسی نشریات علمی مورخ 94/12/19 مطرح شد و با اعطای اعتبار علمی- پژوهشی موافقت گردید.

در این شماره می خوانید

 
تعداد مقالات: 7

1

بررسی تطبیقی هنجارگریزی محتوایی در اشعار سیمین بهبهانی و غاده‌السمان

  مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1395
   
 

2

بررسی تطبیقی نخستین رمانهای اجتماعی ایران و مصر

  مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1395
   
 

3

بررسی تطبیقی تداوم زمان روایی در مقامه‌های عربی و فارسی

  مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1396
   
 

4

استعمارستیزی در اشعار طاهره صفّارزاده و معروف عبدالحمید

  مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1396
   
 

5

بررسی تطبیقی نظام تخیلی غزلیات عاشقانة بشاره الخوری و حسین منزوی بر اساس الگوی ژیلبر دوران

  مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1396
   
 

6

تطبیق اندیشه‌های پسا استعماری اقبال لاهوری و مصطفی لطفی منفلوطی

  مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1396
   
 

7

قرض‌گیریهای گویش عربی عربخانه از زبان فارسی

  مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1396
   
 

سرکار خانم عطوفی

فرم ورود اعضاء انجمن