انتصاب اعضاء کمیته علمی همایش ” پژوهش های زبان و ادبیات فارسی”

از سوی دکتر یعقوب فتح الهی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه، حکم انتصاب اعضاء کمیته علمی همایش “پژوهش های زبان و ادبیات فارسی” ابلاغ شد.

به موجب این ابلاغ، دکتر غلامحسین غلامحسین زاده، دکتر حسن ذوالفقاری، دکتر ناصر نیکو بخت، دکتر نجمه دری، دکتر سعید بزرگ بیگدلی، دکتر حسینعلی قبادی، دکتر فاطمه جان احمدی، دکتر حیات عامری، دکتر زهرا عباسی، دکتر ابراهیم خدایار، دکتر خدیجه حاجیان از اعضاء هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس به همراه 32 تن از اساتید دیگر دانشگاه های کشور به عنوان اعضای کمیته علمی همایش ” پژوهش های زبان و ادبیات فارسی ” منصوب شدند. همچنین دکتر علیرضا فولادی عضو هیأت علمی دانشگاه نیز به عنوان دبیر علمی همایش مذکور منصوب شد.
گفتنی است همایش “پژوهش های زبان و ادبیات فارسی” تیرماه سال ۱۳۹۹ به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود.

سرکار خانم عطوفی

فرم ورود اعضاء انجمن