انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی ایران

شما اینجا هستید: خانه کتابخانه ومقاله ها مجموعه مقاله ها مجموعه مقاله های سومین همایش بین المللی زبان فارسی 1397 دانشگاه تربیت مدرس

مجموعه مقاله های سومین همایش بین المللی زبان فارسی 1397 دانشگاه تربیت مدرس

شماره صفحه کد عنوان نام نویسنده 1 نام خانوادگی نویسنده 1 نام نویسنده 2 نام خانوادگی نویسنده 2 نام نویسنده 3 نام خانوادگی نویسنده 3
39 1004 آموزش زبان فارسی در مدارس خارج از کشور(چالش­ها و راهکاره) هادی اکبر زاده محمدجواد اکبر پور . .
49 1005 تحلیل خطاهای زبان­آموزان فارسی در کاربرد سه بند موصولی، متممی و قیدی الهام  ایزدی . . . .
61 1006 حس‌آگاهی مدرس و تأثیر آن بر تدریس آواهای زبان فارسی به زبان‌آموزان غیرفارسی‌زبان در پرتوی الگوی هَیَجامَد رضا پییش قدم شیما   ابراهیمی . .
75 1007 تحلیل عوامل راهبردی داخلی و محیطی مؤثر بر گسترش و آموزش زبان فارسی در کشورهای عرب زبان مسعود حسنی ثریا خرمی . .
91 1008 تصحیح خطاهای دانش‌‌‌آموزان در نوشتن به زبان دوّم (زبان فارسی) از دیدگاه معلّمان عبدالحسين حیدری . . . .
105 1009 الگوهای غیرمعیار در نوشتار پایگاه‌های اینترنتیِ پربیننده از منظر اصول ویرایش زبانی (فعل، اسم و حرف) وحید خلیلی  اردلی . . . .
127 1010 بایدها و نبایدها در آموزش فشرده زبان فارسی به نوآموزان بزرگسال شهرزاد شاهدی . . . .
133 1011 سواد خواندن و مهارت‌های تفکر فرزانه شهرتاش . . . .
149 1012 ادبیّات و کاربردهای آن در آموزش زبان فارسی به غیر فارسی­زبانان پریسا صالحی . . . .
161 1013 بررسی تأثیر شیوه‏های مختلف آموز‏ش دستور زبان بر بهبود دانش دستوری و مهارت‏های کلامی ‏فارسی‏آموز‏ان عرب سطح میانی زهرا عباسی . . . .
183 1014 بررسی و مطالعه متن هاي آموزش لغات زبان فارسی براساس نظريه حوزه هاي معنايي به غير فارسي زبانان در سطح پيشرفته هاجر عبدلغلامی نجف آبادی  . . . .
207 1015 کارکرد  دوگانه‌های واژگانی در افزایش مهارت خواندن و درک مطلب صالحه غضنفری مقدم . . . .
215 1016 آموزش زبان فارسی به اردوزبانان براساس ریشة واژگانی وانواع خطاهای دستوری وآوایی (رویکرد تطبیقی)  مریم غفوریان زرنوش  مشتاق نصرالله پورمحمدی املشی
233 1017 نقش روانشناسی در آموزش زبان دوم فاطمه  قادری علی نوبهار . .
245 1018 عوامل موثر در تقویت آموزش املا نویسی دانش آموزان با الگوی تدریس فراشناختی ملیحه السادات  کاشی زاده . . . .
253 1019 آموزش الکترونیکی و نقش فنّاوری‌های نوین در آموزش زبان و ادبیات فارسی علی اکبر  کمالی نهاد حکیمه خوش نظر . .
271 1020 تأثیر حمایت اجتماعی بر اختلال بیان نوشتاری زهرا کمندلو . . . .
279 1021 بررسی مقایسه­ای سؤال پایه و چارچوب­دار در نوشتار فارسی­آموزان چینی­زبان لیلا گلپور . . . .
291 1022 کاربرد شیوۀ «همیاری در آموختن» و بالابردن تفکر انتقادی دانش آموزان  در درس نگارش معصومه  محمودزاده . . . .
311 1023 بررسی چالشهای امروز و مشکلات ریخت شناسی زبان فارسی آرش مشفقی سارا  محمدی . .
                 

 

شما اینجا هستید: خانه کتابخانه ومقاله ها مجموعه مقاله ها مجموعه مقاله های سومین همایش بین المللی زبان فارسی 1397 دانشگاه تربیت مدرس