انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی ایران

شما اینجا هستید: خانه اخبار اخبار درگذشت ایران‌شناس برجسته، و استاد گران‌قدر زبان و ادبیات فارسی، پروفسور جمشید گیوناشویلی را تسلیت می گوییم

درگذشت ایران‌شناس برجسته، و استاد گران‌قدر زبان و ادبیات فارسی، پروفسور جمشید گیوناشویلی را تسلیت می گوییم

 

 

 

از شمار دو چشم یک تن کم   وز شمار خرد هزاران بیش

درگذشت ایران‌شناس برجسته، و استاد گران‌قدر زبان و ادبیات فارسی، پروفسور جمشید گیوناشویلی، موجب اندوه و تاسف بسیار  شد.  با فقدان ایشان، زبان و ادب فارسی وایرانشناسی   یکی از خدمتگزاران دلسوز خویش را در گرجستان از دست داد . تلاش‌های خستگی ناپذیر  آن استاد فرزانه  که عمری را در جهت آموزش زبان و ادب فارسی و تحکیم و گسترش پیوندهای  فرهنگی وادبی دو ملت ایران و گرجستان سپری کرد هیچ گاه از یاد ها نخواهد رفت . «کارنامه پنجاه ساله » آن دانشی مرد که عاشق و شیفته ایران بود  در تألیف بیش ازدویست  مقاله و کتاب به زبان‌های گرجی، فارسی و روسی ، میراث ارزشمندی را برای ایرانشناسان و دوستداران زبان و ادب فارسی به یادگار گذاشت

اینجانب به نمایندگی از انجمن زبان و ادبیات فارسی ، فقدان آن استاد گرانمایه  را به خانواده ایشان،‌ جامعه علمی گرجستان به ویژه ایرانشناسان، استادان و دانشجویان زبان و ادبیات فارسی تسلیت گفته ، از درگاه خداوند متعال برای آن شادروان آمرزش الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزو می کنم
                                                                                                             غلامحسین غلامحسین زاده

 

 

 

شما اینجا هستید: خانه اخبار اخبار درگذشت ایران‌شناس برجسته، و استاد گران‌قدر زبان و ادبیات فارسی، پروفسور جمشید گیوناشویلی را تسلیت می گوییم