انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی ایران

شما اینجا هستید: خانه اخبار اخبار برگزاری 4 کارگاه هم زمان با هشتمین همایش پژوهش های ادبی

برگزاری 4 کارگاه هم زمان با هشتمین همایش پژوهش های ادبی

 هم زمان با برگزاری هشتمین همایش پژوهش های ادبی  4 کارگاه با موضوعات زیر  برگزار خواهد شد جهت شرکت در همایش فرم ثبت نام را از اینجا دریافت کرده پس از واریز وجه بر اساس اطلاعات روی پوستر به ایمیل ذکر شده در پوستر ارسال نمایید.

            

شما اینجا هستید: خانه اخبار اخبار برگزاری 4 کارگاه هم زمان با هشتمین همایش پژوهش های ادبی