انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی ایران

شما اینجا هستید: خانه نشریات معرفی اجمالی

معرفی اجمالی

مجله‌های انجمن

انجمن اکنون دارای12عنوان مجله است که پنج مجله آن علمی پژوهشی،  یک مجله علمی ترویجی، چهار مجله در دست بررسی برای دریافت رتبه علمی است، و دو مجله دیگر را نیز در دست تأسیس دارد.  همان‌طور که ملاحظه می‌شود انجمن فعالیتهای نشریاتی خود را از حد مرزها فراتر برده و اکنون درحال انتشار مجله مشترک بین‌الملل در سطح جهان عرب با مشارکت دانشگاه بغداد است. فهرست اجمالی مجله‌های انجمن به شرح زیر است:

 

الف) مجله‌های علمی پژوهشی مستقل انجمن

1-1 پژوهشهای ادبی (این مجله 10 سال است که بدون وقفه منتشر می‌شود).

2-1 مطالعات تطبیقی فارسی و عربی (این نشریه که اکنون در مراحل مقدماتی انتشار است، قرار است به سه زبان فارسی و عربی و انگلیسی با مشارکت دانشگاه بغداد منتشر شود).

 

ب) مجله‌های علمی پژوهشی مشترک انجمن با دانشگاهها

فهرست مجله‌هایی که با مشارکت انجمن منتشر می‌شود و آرم و نام انجمن روی جلد آنها درج می‌گردد در ذیل درج می‌شود:

3-1 ادب‌پژوهی (مشترک با دانشگاه گیلان)

4-1 ادبیات پایداری (مشترک با دانشگاه شهید باهنر کرمان)

5-1 ادبیات تطبیقی(نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشترک با  دانشگاه کرمان)

6-1 ادب و زبان (نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشترک با دانشگاه کرمان)

7-1 مطالعات زبانی و بلاغی(نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه سمنان) این مجله علمی ترویجی است.

 

 ج) مجله‌های در درست بررسی برای دریافت رتبه از کمیسیون نشریات علمی کشور

8-1 مولوی پژوهی (مشترک با دانشگاه تربیت معلم آذربایجان)

9-1  آیینه ادب (مشترک با  دانشکده ادبیات دانشگاه ارومیه)

10-1 پژوهشنامه ادب معاصر ( مشترک با دانشگاه بیرجند) 

11-1 مجله ادبی- بلاغی ( مشترک با دانشگاه قم)

12-1 ادبیات روایی( مشترک با دانشگاه هرمزگان) نخستین شماره این مجله اسفند ماه منتشر می‌شود.

شما اینجا هستید: خانه نشریات معرفی اجمالی