همایش هشتم

 

   

 انجمن علمی استادان زبان و ادبیات فارسی،و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی هشتمین همایش پژوهش‌های زبان و ادبیات فارسی را در تاریخ 28 و 29 بهمن ماه سال جاری برگزار می‌کنند.

 

         

( مجموعه مقاله های هشتمین همایش پژوهش های ادبی منتشر شده در کتاب الکترونیکی)

( مجموعه مقاله های برگزیده هشتمین همایش پژوهش های ادبی منتشر شده در انتشارات مرکز پژوهش های علوم انسانی)

( دریافت برنامه زمانبندی روزهای همایش ، برنامه افتتاحیه ، اختتامیه ، نشست های تخصصی و ...)

گزارش نهایی مقاله های پذیرفته شده در هشتمین همایش پژوهش های ادبی فایل pdf  114kb

گزارش نخستین جمع بندی نظرهای داوران فایل pdf  974kb

پوستر همایش

(شرایط پذیرش مقاله

فرم مشخصات نویسندگان مقاله

اطلاعیه و فرم شرکت در کارگاه ها 

گالری تصاویر همایش :

  
 • IMG_9369
 • IMG_8291
 • IMG_8054
 • p83
 • IMG_8606
 • IMG_8243
 • IMG_9181
 • IMG_9228
 • IMG_9308
 • IMG_8150
 • IMG_8702
 • IMG_9112
 • IMG_9221
 • IMG_8737
 • IMG_8902
 • IMG_9239
 • IMG_8991
 • IMG_8904
 • IMG_9283
 • IMG_8453
 • IMG_8182
 • IMG_9184
 • IMG_8864
 • IMG_7742
 • IMG_8503
 • IMG_8570
 • p84
 • IMG_8205
 • IMG_8202
 • IMG_9061
 • IMG_9304
 • p85
 • IMG_8058
 • p95
 • IMG_9015
 • IMG_8671
 • IMG_8139
 • IMG_8927
 • IMG_8341
 • IMG_8589
 • IMG_9250
 • IMG_8322
 • IMG_8278
 • IMG_8592
 • IMG_8260
 • IMG_9143
 • IMG_8438
 • IMG_9177
 • IMG_8282
 • IMG_9366
 • IMG_8665
 • IMG_9023
 • IMG_8154
 • p91
 • IMG_8062
 • IMG_8720
 • IMG_8196
 • IMG_9065
 • IMG_9345
 • IMG_9156
 • IMG_9008
 • IMG_8157
 • IMG_8747
 • IMG_9339
 • p88
 • IMG_8518
 • p81
 • IMG_8392
 • IMG_8133
 • IMG_8585
 • IMG_8231
 • p87
 • IMG_8612
 • IMG_8779
 • IMG_8129
 • p94
 • IMG_7738
 • IMG_8336
 • IMG_8649
 • IMG_8435
 • IMG_8924
 • IMG_9276
 • IMG_8427
 • IMG_8615
 • IMG_8789
 • p90
 • IMG_9218
 • p89
 • IMG_9241
 • p93
 • IMG_7745
 • IMG_8600
 • IMG_9273
 • IMG_8393
 • IMG_8846
 • IMG_9265
 • IMG_9259
 • p86
 • IMG_8127
 • IMG_9093
 • IMG_9162
 • IMG_9301
 • p97
 • IMG_7735
 • IMG_8281
 • IMG_8982
 • IMG_9187
 • IMG_9010
 • IMG_8142
 • IMG_8653
 • IMG_9347
 • p96
 • IMG_8724
 • IMG_8775
 • IMG_9237
 • IMG_9120
 • IMG_8845
 • IMG_9234
 • IMG_9256
 • IMG_9297
 • IMG_9331
 • p98
 • IMG_9182
 • IMG_9087
 • p92
 • IMG_8251
 • IMG_9066
 • IMG_8049
 • IMG_8709
 • IMG_8381
 • IMG_9003
 • IMG_8597
 • IMG_9054
 • IMG_8940
 • IMG_8618
 • IMG_9223
 • IMG_9291
 • IMG_8218
 • p100
 • IMG_8081
 • IMG_8122
 • IMG_8658
 • p82
 • IMG_8728
 • IMG_8793
 • IMG_9192
 • p99
 • IMG_8669