انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی ایران

شما اینجا هستید: خانه ورود - عضویت عضویت در انجمن

عضویت در انجمن

انواع و شرايط عضويت

*انجمن دارای سه نوع عضو وابسته، پیوسته و افتخاری خواهد بود:

1.پيوسته

کلیه اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی بازنشسته یا شاغل در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی گروههای زبان و ادبیات می‌توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

2.عضو وابسته:

افرادی که دارای شرایط زیر هستند می‌توانند عضو وابسته انجمن باشند:

الف- افرادی که با مدرک دکتری زبان و ادبیات فارسی در مرکز آموزشی و پژوهشی هر دانشگاهی مشغول فعالیت هستند.

ب- کلیه اعضای هیأت علمی شاغل دانشگاهها و موسسات آموزش عالی که به تدریس درسهای تخصصی رشته زبان و ادبیات فارسی اشتغال دارند.

3.عضو افتخاري:

شخصيتهاي ايراني و خارجي كه مقام علمي آنان در زمينه‌هاي آموزشی و پژوهشی زبان و ادبیات فارسی حائز اهميت خاص باشد و يا در پيشبرد اهداف انجمن كمكهاي مؤثر و ارزنده‌اي نموده باشند  (پس از تصویب هیأت مدیره) می‌توانند عضو افتخاری انجمن باشند.

عضو وابسته دانشجویی:

 دانشجویان و دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد و دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی و کلیه گرایشهای آن می‌توانند به عضویت وابسته دانشجویی انجمن درآیند.

اعضا حقوقی:

 دانشگاهها و مؤسسات علمی و پژوهشی پس از تصویب هیأت مدیره می‌توانند با داشتن یک حق رأی به عضویت حقوقی انجمن درآیند. 

استادان و محققان حوزه زبان وادبیات فارسی در دانشگاهها و مراکز علمی خارج از کشور پس از تصویب هیأت مدیره انجمن می‌توانند به عضویت وابسته انجمن درآیند. 

*هر یک از اعضا سالانه مبلغی را که میزان آن را مجمع عمومی تعیین می‌کند به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.

تبصره 1: پرداخت حق عضویت هیچ‌گونه حق و ادعایی نسبت به دارائی انجمن برای عضو ایجاد نمی‌کند.

تبصره 2: اعضاي افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

4. عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می‌یابد:

1-8- استعفای کتبی

2-8- عدم پرداخت حق عضویت سالانه

تبصره: تائید خاتمه عضویت با هیأت مدیره است.

  توجه:

1-هزینه حق عضویت در انجمن 100 هزار تومان در سال می باشد که باید به شماره حساب143389057 به نام انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی  نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه تربیت مدرس واریز گردد سپس شماره و تاریخ در فرم ثبت نام ذکر گردد.

2-تصویر آخرین حکم کارگزینی

3- تصویر شناسنامه

4-تصویر کارت ملی

4-تصویر عکس پرسنلی

5- تصویر فیش واریزی

اگر تصاویر را اسکن کرده در اختیار دارید  به گام بعدی بروید

                                                                         تایید و گام بعدی

شما اینجا هستید: خانه ورود - عضویت عضویت در انجمن