فرم ثبت نام در هیات مدیره و بازرسی انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی

قابل توجه تمامی اعضا پیوسته محترم انجمن [استادان] زبان و ادبیات فارسی ایران بدین‌وسیله به اطلاع می رساند اعضا پیوسته‌ای که تمایل به عضویت در هیأت مدیره انجمن دارند تا پایان روز سه شنبه 1401/6/22 درخواست خود را درفرم ذیل ثبت نمایند .روابط عمومی انجمن

با همکاری انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی دوازدهمین همایش بین المللی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی (پدر نثر فارسی) برگزار می شود

به نام خداوند جان و خرد و هر بنده که خدای عزّ وجل او را خردی روشن عطا داد و با آن خرد که دوستِ به حقیقت اوست احوال عرضه کند و با آن خرد دانش، یارشود و اخبار گذشتگان را بخواند و بگردد و کارزمانه خویش نیز نگاه کند، بتواند دانست که نیکو کاری […]

درگذشت استاد دانشمند دکتر سید محمد اکرم اکرام شاه استاد پیشکسوت و برجسته زبان و ادبیات فارسی کشور پاکستان را به جامعه علمی و ادبی حوزه زبان و ادبیات فارسی تسلیت می گوییم

انا لله و انا الیه راجعوندرگذشت استاد دانشمند دکتر سید محمد اکرم اکرام شاه استاد پیشکسوت و برجسته زبان و ادبیات فارسی کشور پاکستان را به جامعه علمی و ادبی حوزه زبان و ادبیات فارسی ، بخصوص به استادان و دانشجویان پاکستانی و اعضای هیات علمی دانشگاه پنجاب لاهور و فرزند برومند ایشان جناب آقای […]

درگذشت شاعر فرهیخته امیر هوشنگ ابتهاج(سایه) را تسلیت می گوییم

مردن عاشق نمی میراندش در چراغی تازه می‌گیراندش  سرنوشت اوست این خود سوختن  شعله گرداندن چراغ افروختن  «سایه» در نور کمال خویش محو شد،  و تن از همسفری با روح لطیفش بازماند. هوشنگ ابتهاج شاعری متفکر و موسیقیدانی متبحر بود که زبان و بیانش از ادراکی عمیق، و احساسی دقیق مایه می‌گرفت؛  و شعرش شهد […]