درگذشت دکتر محمد مهدی ناصح را تسلیت می گوییم

انا لله و انا الیه راجعون خبر ارتحال استاد دکتر محمد مهدی ناصح برای شاگردان و دوستان ایشان و جامعه علمی ادبی کشور خبر دردناکی بود و همه ما را در اندوهی عمیق فرو برد. روحش شاد. استاد ناصح در فروتنی و خصائل نیک انسانی بی مانند بود. بنده توفیق داشتم قبل از انقلاب در […]