اخبار انجمن

انالله و انا الیه راجعون
پروفسور ويكتور الكك ايران شناس برجسته لبناني و مسيحي پاك اعتقادي بود كه در سالهاي پرافتخار خدمتش آثار ارزشمندي در عرصه ادبيات فارسي پديد آورد و شاگردان بسيار در زمينه زبان فارسي در جهان عرب تربيت نمود . ضايعه درگذشت اين دانشمند ارجمند زبان و ادبيات فارسي را به استادان ،دانشجويان و ادب دوستان تسليت ميگوييم و براي ايشان از درگاه ايزد منان علو درجات مسئلت داريم.
                                                                                انجمن علمي استادان زبان و ادبيات فارسي

سرکار خانم عطوفی

فرم ورود اعضاء انجمن