کل من علیها فان

بالاترین ناباوری مرگ است
در عرصه پیکارمان با مرگ
تدبیری نمی دانیم
وقتی شبیخون می‌زند، ناچار
در بهت، در ناباوری، خاموش می‌مانیم.
جناب آقای دکتر غلامحسین زاده
مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده گرامی تسلیت عرض می کنیم و از خداوند سبحان برای آن عزیز سفرکرده غفران و برای شما صبر مسئلت داریم .

معاونین دانشکده علوم انسانی
گروه زبان و ادبیات فارسی
انجمن علمی استادان زبان و ادبیات فارسی
مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی
مرکز آموزش زبان فارسی

سرکار خانم عطوفی

فرم ورود اعضاء انجمن